I klubben arbetar vi för att vi är engagerade, vill förändra saker till det bättre och få en välmående klubb med glada medlemmar. Har du idéer, frågor eller något annat konstruktivt som du vill dela med dig av? Eller vill du till och med vara med själv och förändra och förbättra? Kontakta oss!

Antingen kan du skicka ett mail till marknad@storalundbygk.se eller så mailar du styrelsens medlemmar direkt på de adresser du hittar under varje styrelsemedlems bild och namn.

Vill du också bli en ideell hjälte? Kontakta oss!

819
medlemmar
51
ideella hjältar
1
PGA Club Professional
535231
kvm golfbana med byggnader
7
säsongsanställda
28000
rangebollar/vecka
2
heltidsanställda

63

bunkrar
183
klippta greener/vecka
3751
greenfeegäster
42
ton ny bunkersand
216
km klippt fairway/vecka

I styrelsen sitter:

Nicklas Raask

Ordförande

nicklas@361ventures.com

Jonas Claesson

Ledamot

jonas.claesson@gmail.com

Erik Wulf

Ledamot

Lars Renström

Ledamot

lars.m.renstrom@telia.com

Marcus Alenvret

Ledamot

marcusalenvret@gmail.com

Ilona Miglavs

Suppleant

Inger Hermansson Svensson

Suppleant

Nyckelpersonal & adjungerande styrelsen:

Rebecca Sörensen

Kanslichef

kanslichef@storalundbygk.se

Fredrik Svedehag

Banchef

banchef@storalundbygk.se

Peter Wendel

PGA Club Professional

peter@wendelgolf.se

En gemenskap kan liknas vid ett fartyg; alla bör vara redo att ta tag i rodret.

– Henrik Ibsen 1828-1906

Det har funnits många ideella hjältar genom åren.

I en förening är det viktigt att bygga en gemenskap. Det är i gemenskapen vi får kraften att bygga något hållbart, som kan hjälpa oss att göra det vi vill – spela golf på en riktigt bra bana och socialisera med våra vänner.

Vill du vara en del av nästa generation hjältar?
Har du idéer på hur vi ska göra för att lyckas?
Dela med dig genom att kontakta oss!

Här intill hittar du våra nuvarande hjältar och vad de ingår i för gemenskapsområden.

Ps. Har vi missat något namn i listan? Hör av dig så rättar vi till det!

Banpersonal
 • Börge Helgesson
 • Tomas Benjaminsson
 • Lars-Erik Eriksson
 • Martin Brunberg
Trädgårdsgruppen
 • Hans Nilsson, Ordförande
 • Margareta Nilsson
 • Karin Widlund
 • Britt Vidlund
 • Marita Johansson
 • Kjell Lundmark
 • Ulla-Maj Larsson
Tävlingskommittén
 • Rebecca Sörensen
 • Jeff Sörensen
Damkommittén:
 • Ordförande, vakant
 • Barbro Sørensen
 • Jennie Leyonberg Sanvincenti
 • Ulla-Britt Dahlgren
 • Ulla-Britt Wiman
 • Britt Vidlund
 • Connie Andersson
Regel- och utbildningskommittén:
 • Timo Hänninen
 • Kerstin Danielsson
 • Gunilla Behmer
 • Bernt Calvert
Oldtimers 55+:
 • Lars Åke Svensson – Ordf.
 • mfl – en uppdaterad lista inväntas från Oldtimers
Insatsstyrkan
 • Jeff Sørensen
 • Sven Saghamre
 • Sten Silberberg
 • Torgny Börjesson
 • Ann Blomgren
 • Björn Björklund
 • Christer Dahlberg
 • Håkan Nygren
 • Karl-Göran Lindell
 • Kjell-Åke Rönnberg
 • Timo Hänninen
 • Lars Vidlund
 • Lars-Åke Svensson
 • Kurt Widlund
 • Torben Mireblom
 • Håkan Juhlin
 • Christer Andersson
 • Per Aronsson
Marknadskommittén:
 • Nicklas Raask
 • Jeff Sörensen
 • Hans-Lennart Raask
 • Robert Urbowicz
 • Rebecca Sörensen
Miljökommittén:
 • Fredrik Svedehag
Anläggningskommittén:
 • Börge Helgesson
Juniorkommittén:
 • Petri Ryynänen, Ordförande
 • Roland Karlsson
 • Conny Tapper
 • Niklas Uddegren
 • Henrik Bäckevall