GolfNyheter

Uppdaterad baninformation (frost och golfbilar)

By 20 oktober, 2020 No Comments

Frostmornarna är här!

Vi vill därför påminna alla som ska spela att det är förbjudet att beträda banan vid frost!

Undrar du varför det utgör en stor risk för banans välmående att spela på en vinterbana kommer här nedan i korta drag  varför gräsets tillväxt avstannar och vad som sker när vi trampar eller kör med vagn/maskin under en sådan period.

Risker med vinterspel på banan
De låga temperaturerna under vinterperioden gör att gräset har mycket liten tillväxt, om ens någon. Det gör att plantan just nu är extra känslig för påverkan, eftersom skador som uppkommer under den här perioden läker väldigt dåligt.
Om vi bedömer att risken för vinterskador är för stor kan det därför vara nödvändigt att stänga banan. Detta för att vi ska kunna spela på en så fin och bra bana som möjligt nästa säsong.
Här kommer några exempel på konsekvenser om vi spelar, går och kör på blöta – i värsta fall frusna – gräsytor under hösten och vintern.

Risker för våra fairways och greenområden
Man bör vara försiktig med att köra vagnar och golfbilar på banan under vinterhalvåret, främst av följande tre skäl:
1. Körskador. Den främsta orsaken till att många banor inte tillåter golfbilar under vintersäsongen är de körskador och spår som uppstår när man åker på vattenmättade områden.
2. Inkörda spår. Risken är stor att många spelare kör på samma ställe med både golfbilar och vagnar på banan, särskilt runt greenområdet. Det skapar inkörda spår där det blir ökat slitage på det ofta känsliga gräset.
3. Större ytor skadas. Hjulen från golfbilar och vagnar täcker och skadar en större yta än om spelarna använder bärbag. Dessutom kan hjulen medföra en ökad risk för spridning av sporer från skadesvampar.

 

Tack för visad hänsyn!

/Banpersonalen