Glädjande besked!

Nyligen kom följande besked. Stora Lundby GK följer både nationellt beslut men även regionalt, vänligen läs därför hela texten.


Från Svenska Golfförbundet:

Lättnader för tävling från 1 juni

Uppdatering 17 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar. Läs mer hos FHM samt hos hos Riksidrottsförbundet.

Med utgångspunkt i dessa besked har SGF fattat följande beslut gällande tävlingsverksamhet i Golfsverige:

Rekommendationer från och med 1 juni

SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att:

1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar).
3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras senare denna vecka och kommer att reglera inom vilka ramar en tävling ska genomföras praktiskt).

 

Västra Götalandsregionen:

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni.

Läs mer HÄR.

 

Som beslutet ser ut nu kommer vi tävla igen fr.o.m. 7 juni MEN beslutet kan komma att ändras och vi följer de råd som kommer från FHM, SGF, GGF och VG regionen.

Lämna ett svar