Dags att anmäla sig till Short Game Tour på Särö GK! Den perfekta tävlingen för knattar såväl som äldre juniorer! Fyra deltävlingar, varav nr 2 spelas på Särö GK den 2 juli. Anmäl dig nu!

Short Game Tour syftar till att engagera och uppmuntra närspelet och att skapa tillfällen där spelarna får tillfälle att umgås under trevliga och nya former.
Genom ett lekfullt tävlingsmoment – att kämpa om att bli bättre i närspel, adderas ett mervärde i tillägg till den ordinarie närspelsträningen på hemmaklubben.

Tävlingsbestämmelser och spelform

Short Game Tour är en individuell närspelstävling som genomförs vid totalt 4 tillfällen. Tävlingen är indelad i 4 klasser, A- (upp till 9,9 hcp), B- (10,0 – 19,9 hcp), C- 20,0 – 36,0) och D-klass (37-54), med en tjej och killklass i varje klass. Short Game Tour är tillgänglig för tjejer/killar till och med 21år, med max hcp 54,0 och medlem i golfklubb tillhörande GGF.

Short Game Tour är inte rankingpoäng grundande. Spelare tävlar alltid i den klass som motsvarar spelarens aktuella hcp vid varje Short Game Tour. Short Game Tour spelas som en brutto slaggolftävling, klassvis utan hcp. Varje spelare tävlar i 3 olika spelmoment, 9-hål korthålsbana, 9-hål puttning och 9-hål chip/svåra slaglägen i kombination. Varje spelare ska ha en markör som signerar scorekortet efter varje genomfört spelmoment. Utslagsplats för tjejer och killar kan variera vid spel på korthålsbana. Caddie är inte tillåtet vid något spelmoment eller spelomgång. Avståndsmätare får användas enligt SGF regler.
Vid lika bruttoresultat i respektive klass vid varje spelomgång särskiljs placering genom särspel i puttning tills en vinnare kan utses.

Villkor för respektive spelmoment

9-hål korthålsbana:
Samtliga hål spelas som ett par 3 (+3 slag) vilket innebär att om spelaren inte har ”hålat i” på det 6:e slaget skrivs en 6:a i scorekortet och bollen tas upp av spelaren och förbereder spel för nästkommande korthål. Om spelare ”hålar i” med 6 slag eller färre, skrivs det aktuella resultatet 1 till 6 slag i scorekortet. När samtliga 9 korthål är färdigspelade summeras antalet slag som utgör slutresultatet för detta spelmoment.

9-hål puttning:
Samtliga hål spelas som ett par 2 (+3 slag) vilket innebär att om spelaren inte har ”hålat i” på det 5:e slaget skrivs en 5:a i scorekortet och bollen tas upp av spelaren och förbereder spel för nästkommande putting hål. Om spelare ”hålar i” med 5 slag eller färre, skrivs det aktuella resultatet 1 till 5 slag i scorekortet. När samtliga 9 hål är färdigspelade summeras antalet slag som utgör slutresultatet för detta spelmoment.

9-slag chip/svåra lägen:
Samtliga hål spelas som ”närmast flagg”. Spelaren genomför totalt 9 slag från t ex bunker eller svåra lägen med olika svårighet och distans till flaggorna. Totalt genomför spelaren 9 slag i detta spelmoment. Till varje flagga finns ett antal ”träff-zoner” markerade. ”Träff-zon 1”, vilken är närmast flagg, menas 1 slag och sedan följer, i stigande skala, upp till ”Träff-zon 4” som menas 4 slag vilket är max antal slag en spelare kan få i detta spelmoment. Spelaren får från bunkern alltid kratta och placera boll innan slaget genomförs. Vid chip får spelaren även här placera bollen inom angivet utslagsområde. Om bollen, efter genomfört slag stannar i, eller vidrör gräns, för t ex ”Träff-zon 1” skrivs 1 slag i scorekortet. Samma regler gäller för övriga ”Träff-zoner 2-4”. Detta innebär att spelaren får 1, 2, 3 eller 4 slag att notera i scorekortet vid varje försök. När samtliga 9 slag från chip/bunker momentet är färdigspelade summeras antalet slag som utgör slutresultatet för detta spelmoment.

När spelaren har genomfört samtliga 3 spelmoment samt att spelare och markör har räknat ihop och signerat scorekortet, lämnas det direkt till tävlingsexpeditionen för resultatsammanställning. Efter varje spelomgång delas det ut följande placeringspriser;

• Segraren (lägst bruttoresultat eller vinnare genom särspel i puttning) i respektive klass får ett pris
eftervarje spelomgång.

Vid avslutningen sker den stora prisutdelningen med priser till såväl spelare och klubbar!

Tävlingsavgiften är 100 kr vid varje spelomgång vilket inkluderar greenfee.

Vid varje spelomgång delas spelarna upp i grupper och får anvisning om vilket spelmoment och spelordning som gäller för respektive spelare. Detta sker på plats vid tävlingsdagen.
Start för varje spelomgång sker kl 09:00, shotgun.

Kom i god tid till varje spelomgång!

Redovisning av resultat och prisutdelning sker direkt efter tävlingen.

Short Game Tour arrangeras i GGF:s regi.

Tävlingsledare är Göran Schälin, 0709 468510, juniortavling@ggf.nu

Tillfälliga lokala regler kan förekomma i tillägg till Short Game Tours tävlingsregler.

Lämna ett svar