Stort tack till alla som var med och hjälpte oss iordningställa golfklubben inför vintern! Tillsammans gjorde vi ca 140 arbetstimmar, då hinner man med en hel del!!

Bl a fick vi gjort fölajnde:
– Utemöbler till vinterförvaring
– Bollplock på driving rangen
– Nedmontering av bagskåp
– Takrännerensning
– Städ i klubbhus och
– Trädgårdsgruppen tog bort blomlådor och gjorde istället fina arrangemang med tallkvistar från röjningen av häcken intill parkeringen.

Att tallen togs bort längs parkeringen är en av de punkter som finns på listan över ”första intrycket” som styrelsen aktivt arbetar med under året. Mer om det får du höra om du medverkar på Höstmötet! Det mötet har pga av möteskrockar nu planerats till den 29 november. Fika från 18.00 med mötesstart 18.30. Vi återkommer med plats som senast med kallelsen som går ut  tre veckor innan.

Som sagt, stort tack för er allas hjälp i lördags! 

Kommentera

HÖSTMÖTE

OBS! NYTT DATUM!

29 november

kl. 18.00

Plats: Ljungviksskolan

Anmälan via

Min Golf