Stora Banan stängd
Hösten har inte varit speciellt gynnsam sett ur en golfares perspektiv, dem där härliga höstrundorna på Stora Lundby med stora träddungar i skiftande färger från gult till rödaste rött har blivit färre än vad vi alla önskat. Istället har vi fått mer nederbörd än på mycket länge vilket gjort att våra banarbetare har inte kunnat komma ut på banan för att klippa, inte ens det mest nödvändiga för att kunna erbjuda spel.

Sedan den 30 november har banan varit stängd och så förblir det resterande del av 2020. Håll utkik här på hemsidan för uppdatering kring spel på på vinterbana/greener.

Driving rangen stängd för träning
Trots att vi tidigare år har erbjudit självplock under vintertid är den nu alltså stängd för all träning. Allt för många bollar försvinner och bli pluggade på driving rangen. Kombinationen av att bollar pluggas samt att vi inte kan köra med bollplock stänger därför driving rangen tillsvidare.

Korthålsbana och övningsområden öppna
Korthålsbanan samt våra övningsområden (ej driving rangen) är öppna för spel och träning. Även dessa ytor är blöta och vi ber alla som spelar/tränar här att lämna det likadant som när ni kom, dvs laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor.

Vill påminna om att samtliga gräsytor INTE för beträdas vid frost. Viktigt att påminna oss själva om att hur vi lämnar banan 2020 är vad vi startar med 2021, ta väl hand om vår anläggning!

 

Lämna ett svar