Priser

Tidigare autogirokund

Medgivande till betalning via autogiro

Villkor mellan Bankgirocentralen - Medgivande person - Stora Lundby GK


Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administrationen av tjänsten. Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifter genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

Uppsägning skall ske senast 1 månad innan avtalet går ut. Om täckning saknas vid dragningstillfället debiteras en påminnelseavgift på för närvarande 50kr. Autogirot dras under gällande säsong, administrationsavgift 300 kr/säsong tillkommer.

Medgivande